Přednášky, záznamy, kurzy

Záznam webináře o dětském spánku

Záznam webináře o dětském spánku

"Spánek je důležitou součástí lidského života. Má vliv na psychiku, emoce a dokonce fyzické zdraví. Děti k usínání potřebují naši pomoc, láskyplné uspávání je pro ně velmi prospěšné. Naopak nucení do spánku a zasahování do režimu je může negativně ovlivnit." Po absolvování semináře dostanete nový pohled na spánek vašich děti a pochopení pro jejich potíže. Povznesete se nad těžkosti s uspáváním.